Refundacja

O dofinansowanie z NFZ na wózek inwalidzki mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem, które spełniają kryteria określone przez Ministra Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 29 maja 2017 r. (wraz z późniejszą nowelizacją) w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zgodnie z przepisami nie każdemu przysługuje prawo do refundacji np. elektrycznego wózka inwalidzkiego. Rodzaj wyrobu medycznego, na który przysługuje refundacja, jest ściśle uzależniony od schorzenia świadczeniobiorcy. Poniżej opisujemy możliwości uzyskania dotacji z NFZ na poszczególne typy wózków inwalidzkich.

Wózek inwalidzki ręczny (kod NFZ P. 127 [dorośli][/dorośli] i P. 128 [dzieci][/dzieci] w wykazie wyrobów medycznych)

Uprawnieni do jego dofinansowania są dorośli oraz dzieci począwszy od 3 do ukończenia 18 roku życia, z trwałym ograniczeniem samodzielnego chodzenia.

Limit dofinansowania z NFZ wynosi 600 zł.

Limit napraw to 180 zł.

Udział własny świadczeniobiorcy w finansowaniu wyrobu medycznego wynosi 0%.

Ręczny wózek inwalidzki osobie dorosłej przysługuje raz na 5 lat, dziecku – raz na 3 lata.

Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku (kod NFZ P. 129 w wykazie wyrobów medycznych)

O taki sprzęt mogą ubiegać się osoby dorosłe oraz dzieci począwszy od 3 do ukończenia 18 roku życiaz trwałym ograniczeniem zdolności samodzielnego chodzenia, ale mogące poruszać się na wózku bez pomocy innych osób.

Limit dofinansowania z NFZ to 1700 zł.

Limit napraw to 510 zł.

Udział własny świadczeniobiorcy w finansowaniu wyrobu medycznego wynosi 0%.

Lekki wózek inwalidzki z systemem szybkiego demontażu kół osobie dorosłej przysługuje raz na 4 lata, dziecku – raz na 3 lata.

Ważna informacja! Zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które starają się o dofinansowanie ze środków publicznych lekkiego wózka inwalidzkiego, nie mogą jednocześnie starać się o refundację wózka specjalnego (kod NFZ P.130 i P.131 ani ręcznego – P.127).