Refundacja NFZ


Aby uzyskać dofinansowanie z NFZ na zakup sprzętu medycznego, należy wykonać kilka kroków.

  1. Udać się do lekarza w celu wydania zlecenia na refundację sprzętu medycznego.
  2. Po otrzymaniu od lekarza zlecenia na refundację, należy potwierdzić dane zlecenie w Oddziale NFZ. Na wizytę w oddziale trzeba będzie zabrać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
  3. Po potwierdzeniu zlecenia przez Oddział NFZ należy udać się do jednego z naszych sklepów medycznych w celu realizacji zlecenia.
  4. Różnicę w cenie przekraczającej limit refundacji NFZ Klient musi pokryć we własnym zakresie.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu wniosków do PCPR oraz MOPS.