Przydatne informacje

  • Kilka słów o nas

    Medilogistyka Sp. z o.o. założona została w 2000 roku w Płocku. Od 2003 roku zajmujemy się kompleksową realizacją zadań z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Rok później podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia pozwalającą realizować wnioski lekarskie osobom ubezpieczonym. Naszym głównym celem jest zaopatrzenie potrzebujących w sprzęt najwyższej jakości. Spośród szerokiej gamy […]

  • Co powinieneś wiedzieć

    Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności od dnia 1 lipca 2018r. przysługuje: prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, prawo do korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, prawo do wyrobór medycznych określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, […]

  • Refundacja

    O dofinansowanie z NFZ na wózek inwalidzki mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem, które spełniają kryteria określone przez Ministra Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 29 maja 2017 r. (wraz z późniejszą nowelizacją) w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zgodnie z przepisami nie każdemu przysługuje prawo do refundacji np. elektrycznego wózka inwalidzkiego. Rodzaj wyrobu […]